Betónový plot podľa vašich predstáv – vyberte si dobre

Betónový plot podľa vašich predstáv – vyberte si dobre

Plot vždy slúžil predovšetkým na vyhradenie hraníc pozemku a zabránenie vstupu cudzích osôb. V súčasnosti však majú ploty okrem tohto základného poslania aj inú funkciu – sú významným architektonickým prvkom. Zohrávajú dôležitú estetickú rolu, lebo dotvárajú okolie...